En text kan du låta bli att läsa, men en bild är nästan omöjlig att inte ta till sig. Inte undra på att man inom både Lean och Agile har stort fokus på visualisering. Det är kul tycker vi på FindOut som har brunnit för informationsvisualisering sen vi startade. I digitaliseringens tidevarv, med komplexa produkter och krav på snabba leveranser av ny funktionalitet, krävs hjälpmedel för att tillgängliggöra och sortera information. Vi menar att visuella hjälpmedel är den bästa vägen att uppnå detta. Och det gör våra kunder också.

Ett ord säger mer än tusen bilder

Ja, det är nog sant. Tusen bilder är för många och det är där vår kompetens kommer in. Tricket vid visualisering är att visa korrekt och väl förpackad information för rätt individ vid rätt tillfälle.

Vi har ända sedan starten varit medvetna om kraften hos det visuella för att förmedla information och påverka skeenden. Alla våra verktygslösningar är baserade på den insikten.

Och du – det är inte bara siffror och statusar som vinner på visualisering. Komplexa beroenden vinner minst lika mycket!

Att visa är att styra

Att visualisering hjälper dig att få rätt information för att styra verksamheten kan tyckas självklart. Men har du tänkt på att du med det tankesättet har skapat ett system där du själv blir flaskhalsen? Och har du tänkt på att du också fråntagit teamet möjligheten att påverka och använda sin kompetens fullt ut? Vi tycker det är ännu bättre att skapa visuella lösningar som delas med alla. Det kräver förstås lite mer eftertanke – vilka beteenden kommer bilderna att generera? Fråga oss!

Datavisualisering

Rätt urval av bilder säger säger en hel del, och ett välutvecklat visualiseringssystem säger mer än tusen rader i en databas. En grafisk presentation av data utnyttjar den mänskliga hjärnans fantastiska förmåga att identifiera mönster i bilder, och kan göra att vi snabbt greppar trender och utvecklingar som annars gömts i stora datamängder.

FindOut är inte bundet till någon teknik, metod eller plattform, och till skillnad från många stora BI-system kan vi vara flexibla och anpassa oss efter kundens faktiska behov. Vi utvecklar skräddarsydda system som är anpassade efter kunden, istället för att locka kunden att anpassa sig efter systemet

Projektbeslutsstöd

Visualisering av projektdata, av förändring, av hur projekt fungerar, gör en verksamhet möjlig att styra. Men vi vet också att genom att mäta och visa upp resultaten, så ger vi kreativa människor ytterligare ett verktyg i strävan att komma framåt. Det vi mäter, det kan vi visualisera och förstå, och därmed agera på. Förståelse och förbättringsvilja går hand i hand.

Vi hjälper företag att förbättra sin organisation. Vår breda erfarenhet gör att vi snabbt kan identifiera nyckelområden för både mätningar och förbättringar. Baserat på detta kan vi både hjälpa kunden i att leda förändringsarbetet och genom att utveckla verktyg och applikationer som stödjer dem i arbetet. I allt detta är vi ett lättviktigt alternativt som jobbar smidigt tillsammans med organisationen. Vår målsättning är en evolutionär utveckling mot allt högre mål, inte att revolutionera verksamheten i ett svep.