Bra verktyg är A och O för utvecklingsarbete. Men vad som är bra verktyg skiljer sig mycket mellan organisationer och personer, och från situation till situation. På FindOut har vi stor vana både som användare av branschen vanligaste verktyg, och som utvecklare av alldeles egna verktyg. Varför inte ta hjälp av oss när du skall välja nya verktyg, när du vill få de du har att fungera bättre tillsammans, eller kanske ta fram något skräddarsytt för just er?

Vi bygger det ni behöver

Alla kommersiella verksamheter måste bli bättre. Utan undantag, och utan paus. Ständig effektivisering är en förutsättning för framgång. För en utvecklingsorganisation finns det vanligen tre sätt – skaffa fler duktiga medarbetare, jobba smartare, och skaffa bättre verktyg. På FindOut kan vi hjälpa er med de två sistnämnda, och vi arbetar alltid utan förutfattade meningar om vad just ni behöver.

För just era utmaningar är unika. Visst finns det ibland standardsystem som kan hjälpa er, och visst tycks nyutveckling dyr, men värdet i att få ett system som hjälper er i det ni gör, på det sätt ni gör det, är svår att överskatta. På FindOut bygger vi de lösningar ni behöver!

Dashboards

Vad är en dashboard? ”En översiktlig kontrollpanel” är ett svar. Ett annat är ”en typ av verktyg på FindOut har byggt många av”. Samarbetet med kunder som haft problem att lösa har vi ofta lett fram till att verktyg som på olika sätt kunnat hjälpa dem att förstå och styra sina verksamheter, samtidigt som de levererar ett informationsvärde till alla som använder dem.

Våra dashboards har sett mycket olika ut sinsemellan. Oftast är det beroende på de typer av underliggande system som tillhandahåller den data som visualiseras. Det centrala med en dashboard är snabb och lättförståelig visualisering av data, utformat efter en djupare förståelse av vad som är viktig i en organisation och i ett projekt.

På FindOut förstår vi vad visualsierad data kan göra för och med er organisation – på gott och ont! Vi är en helhetsleverantör – vi vet när en dashboard är den bästa lösningen, och när något annat vore bättre.

Koppla ihop världen

Vi vet hur det brukar bli efter ett tag på ett företag. Efter hand har man tagit in och lagt till det ena bra verktyget efter det andra, byggt en del själv, och anpassat sig till en massa olika förutsättningar och utmaningar. Resultatet? Ja, vanligtvis att även om man i teorin har all information man behöver, och alla verktyg att behandla den, så gör splittringen att man i praktiken löser oförstådda problem med felaktiga verktyg. Att integrera miljöer och verktyg, att få dem att prata med och förstå varandra, är en idag en av de största utmaningarna för många företag.

Integrerade verktyg gör att information utbyts korrekt och snabbt mellan olika system. Det är en förutsättning för säker spårbarhet och ett smidigt flöde i produktutvecklingen, och det eliminerar en mängd felkällor som härrör från manuella dataflyttar.

På FindOut har vi lång erfarenhet av att jobba med alla de utmaningar som verktygsintegration för med sig. Vi har jobbat med många stora integrationsstandarder, särskilt med linked data, semantic web och OSLC.