På FindOut värnar vi om dina personuppgifter och din personliga integritet och det är viktigt för oss att du känner dig trygg med vår behandling av dina personuppgifter. I vårt löpande arbete håller vi dina personuppgifter väl skyddade och ser till att de behandlas enligt gällande dataskyddsförordning. I denna policy vill vi förtydliga hur vi hanterar (samlar in, behandlar och lagrar) dina personuppgifter samt beskriva dina rättigheter.

Personuppgiftsansvarig

FindOut Technologies AB, org.nr 556653-5273 (nedan FindOut) Arne Beurlings Torg 9A, 164 40 Kista, är personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter och ansvarar för att behandlingen sker i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning.

Vilka personuppgifter hanterar vi?

Via vår hemsida kan du svara på anställningsannonser, anmäla dig till våra event etc. varvid du då kan komma att dela med dig av en/flera av personuppgifterna nedan till oss:

Are your personal data shared with third parties?

FindOut delar inte ut dina personuppgifter till 3:dje part. Undantaget till detta är om det behövs för att uppfylla gällande lagkrav eller krav från myndigheter, eller för att upptäcka, förebygga eller uppmärksamma bedrägerier och dylikt.

Hur länge lagrar vi dina personuppgifter?

FindOut hanterar och lagrar dina personuppgifter i enlighet med denna Integritetspolicy och strävar efter att i så stor utsträckning som möjligt minimera hanteringen av personuppgifter och kontinuerligt rensa felaktiga och inaktuella personuppgifter i våra system enligt de perioder som regleras av lagar och förordningar.

Du kan närsomhelst begära ut vilka uppgifter vi har lagrade om dig och du har rätt till att få dem raderade (enligt rätten att bli glömd).

Hur skyddar vi dina personuppgifter?

På FindOut skyddar vi löpande dina personuppgifter mot obehörig eller otillåten behandling, förlust eller förstöring.

Vilka rättigheter har du?

Du har rätt att veta vilka personuppgifter FindOut har samt varför vi har dem. Du kan närsomhelst begära ut vilka uppgifter vi har lagrade om dig och du har rätt till att få dem raderade (enligt rätten att bli glömd).

Datainspektionen är tillsynsmyndighet för hur dina personuppgifter hanteras, läs mer om dataskyddsförordningen samt därtill relaterat material på www.datainspektionen.se!

Uppdatering av Integritetspolicy

Denna integritetspolicy uppdateras vid behov och utifrån förändringar i dataskyddsförordningen.

Våra kontaktuppgifter

Om du har frågor kring vår integritetspolicy eller har några funderingar kring hur vi hanterar dina personuppgifter så tveka inte att kontakta oss!

 

FindOut Technologies AB, Arne Beurlings Torg 9A, 164 40 Kista

E-post: info@find-out.se