Mjukvaruutveckling är det nav kring vilket ett IT-bolag kretsar, inte minst på FindOut. Det är en del av allt vi gör, från att bygga verktyg som hjälper våra kunder att förstå och styra sin verksamhet, till rådgivning och samarbete i kundernas egna projekt. Men även om vi är kunniga inom många områden, så är det några där vi är ännu lite vassare på att få bra lösningar att växa fram.

I nyfikenhetens framkant

På FindOut tycker vi om att kalla oss själva för teknikagnostiker i nyfikenhetens framkant. Med det menar vi att vi aldrig begränsar oss själva i valen av implementationstekniker, och ständigt är villiga att pröva på nya språk och metoder. Särskilt viktigt är detta i den snabbrörliga front end-världen, där nya tekniker och ramverk ständigt dyker upp.
För att kunna tillgodose vår nyfikenhet och ligga i framkant satsar vi mycket på utbildning och kurser, men även utbytet mellan kollegor. Vi har regelbundna teknikträffar där vi utbyter erfarenheter och lär av varandra, och vi använder interna utvecklingsprojekt för att testa nya tekniker.

I alla läger

Effekten av det kontinuerliga kompetensutbytet och den institutionaliserade nyfikenheten är att FindOuts utvecklare excellerar i många olika roller. Vi går ofta under titlar som fornt end, back end, full stack och annat, men i slutänden är det vår mångsidighet som är vår styrka. Detta har lett till att vi har kunnat hjälpa kunder med projekt som kombinerar modern teknik och våra kunskaper inom visualisering. Exempelvis har vi gjort kö- och projektvisaualisering åt Ericsson och Visualisering av inbyggda system på Scania.

Test säkrar trygghet

Testautomatisering handlar inte i första hand om en teknik, utan om ett synsätt och en inställning. På FindOut hjälper vi våra kunder att organisera sig mot automatiserad testning, framför allt som en del av continuous delivery. Inom företaget har vi djup erfarenhet av hela utvecklingskedjan från idé till drift. Vårt arbete med value stream management ger oss en bra överblick över utvecklingsarbete och gör att vi kan hjälpa våra kunder att kontinuerligt testa rätt och effektivt.
En organisation som kontinuerligt praktiserar automatisk testning kommer inte bara att kunna känna en kontinuerlig trygghet i att produkternas funktionalitet, utan kommer även att märka att trösklarna för refaktorering och omdesign är lägre. Dessutom kommer man att snabbare nå en användarvänlig design, då produkten kontinuerligt nöts mot verkligheten.

Storskalig agil utveckling

Att sträva efter att vara agila är idag för många organisationer en självklarhet. Men många brottas med hur man skall kunna skala agila metoder till stora projekt. Vi på FindOut hjälper våra kunder på vägen genom att vi anammar principerna från Lean och Agile, men väljer exakta arbetssätt utifrån produktens och teamets storlek och vilken relation vi har till kunden.
Det finns många viktiga framgångsfaktorer – att vara överens om roller och metoder inom organisationen; att koordinera och kommunicera; att komma ihåg att vårda produkten under verksamhetsförändring. Alla måste känna ansvar för helheten.
I vår verktygslåda har vi många metoder för att hjälpa våra kunder, och vi plockar alltid fram de som just den kunden behöver bäst. System- och projektanatomier, digitala hjälpmedel för planering, koordinering, och uppföljning, metodstöd är bara exempel på vad vi kan bidra med.

Vill du bli en av oss?

Vi letar alltid efter fler duktiga utvecklare som vill känna på FindOut-upplevelsen. Varför inte ta en titt på vår karriär-sida och se vad vi kan erbjuda?

Att jobba på FindOut