Thales

Thales är en internationell franskt koncern med över 68.000 anställda. Verksamheten omfattar allt från civila transportsystem till rymdteknik och militära applikationer. Bolaget omsätter runt 13 miljarder euro per år och hamnar på plats 11 bland världens försvarskoncerner.

Tidigare hette man Thomson-CSF men efter ett namnbyte år 2000 är namnet Thales, efter en av de första grekiska filosoferna. Vi har samarbetat med Thales verksamhet i Manchester i Storbritannien, där man primärt fokuserar på lösningar för flygindustrin, bygger hangarfartyg, utvecklar drönare och system för ubåtsbekämpning samt konstruerar och underhåller tåg.

Många komplexa projekt med interna beroenden

Thales har, som många andra innovation företag, en spännande utmaning. Hur kan man enkelt få en överblick över stora utvecklingsprojekt som ibland pågår över mycket lång tid och med en rad beroenden till andra projekt? På FindOut fick vi en inblick i Thales verksamhet för utveckling av sonar-system för ubåtsdetektering – det system som i gamla krigsfilmer låter ”ping”. Idag är det dock betydligt mer avancerad teknik som monteras både på ytfartyg och i helikoptrar.
Projekten är oerhört komplexa med massor av beroenden. Utöver alla utvecklingsprojekt för själva sonar-systemen, är det ett stort antal integrationsprojekt beroende på vilken plattform som skall använda utrustningen. Sedan tillkommer alla test-projekt, utbildning av personal, leverans- och service-projekt och projekt för lokala anpassningar. Det kan röra sig om 100-tals samverkande projekt av olika omfattning och i olika faser.
Finns det ens en möjlighet att få en bra överblick över alla dessa projekt? Dels för att kunna se aktuell status men även för att kunna upptäcka var man kanske behöver sätta in extra insatser för att inte missa dead-lines. Och inte minst för att se vilka beroenden som finns mellan alla de olika projekten.

Projektanatomier är en smartare metod för projektstyrning

Lösningen blev att införa projekt- och systemanatomier samt ett modernt visuellt verktyg för att hantera dem. Vad är då en anatomi? Enkelt skulle man kunna säga att det är ett nytt sätt att visualisera projektberoenden. Vi är alla vana vid Gantt-scheman, critical paths och andra typer av projektvisualiseringar. Men dom har alla en svaghet i att dom är flödesorienterade. Vad skulle hända om man kunde beskriva ett projekt utifrån interna och externa beroenden mellan aktiviteter?
Forskningen kring projektanatomier initierades av Ericsson på 1990-talet och har vidareutvecklas av Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Fördelarna med metodiken är många; den stödjer agila metoder, erbjuder utökad förståelse och underlättar kommunikationen kring komplexa projekt. Resultatet är ett effektivare arbetssätt och färre missade deadlines.

Project anatomies is a great tool for visualizing and communicating our large complex projects. It takes a while getting used to but very soon the advantages become clear. Now we can’t live without it!

Ian Walls, project manager, Thales UK

Möt Paipe - ett nytt projektledningsverktyg

Stora projektanatomier med många ”work packages” (projektaktiviteter) kan vara svåra att hantera utan ett modernt verktyg. FindOut har därför, tillsammans med Ericsson, utvecklat Paipe, en modern applikation för att skapa, underhålla och visa anatomier. Det är enkelt att komma igång och verktyget har flera fördelar gentemot mera traditionella arbetssätt.

Thales får ett nytt sätt att hantera sina projekt

Projektet omfattade mjukvaruleverans, konfigurering samt utbildning av ett 10-tal projektledare och tekniska koordinatorer.
Idag används verktyget för att:

  • Skapa och hantera sprint-loggar för dagliga scrum-möten.
  • Planera mjukvaruutveckling.
  • I möten med användare och andra intressenter.

Vi har en unik kompetens kring projektanatomier. Vi har varit med om den oerhört spännande industrialiseringen av en forskningsinnovation och omsatt den i användbar metodik och ett användarvänligt verktyg. Vi har inte sett något som bättre skapar en gemensam arena för dagliga och strategiska beslut för många olika intressenter kring produktutveckling!

Peter Roos, VD FindOut

Resultatet

Utöver förbättrad projektkommunikation, både internt och till sina kunder, uppskattar Thales att de varje år sparar cirka 2 miljoner kronor på effektivisering av en utvecklingsavdelning med ungefär 100 medarbetare.
Nu gäller det bara att man kan hitta de där ubåtarna!

Mer information? Kontakta

Peter Roos, VD, FindOut
+46 761 279 270
peter.roos@find-out.se

Critical path-analyser i all ära men dom är svåra att hålla uppdaterade. Varför inte pröva projektanatomier? Det kanske låter krångligt men är enklare än du tror och betydligt smidigare.

Kontakta oss