Nordea

Nordea är en av de 50 största bankerna i världen och störst i Norden inklusive Östersjöregionen. Banken finns idag i 16 länder världen över och har fler än 32 000 anställda. Omsättningen ligger runt 100 miljarder kronor.

Dagens Nordea är resultatet av hopslagningen av uppemot 300 banker i hela norden under en period på 200 år vilket lett till en komplex struktur; organisatorisk, kulturellt och tekniskt. Utmaningen är att behålla den ledande ställningen bland företag, institutioner och privatpersoner. Nya tekniska lösningar i bankvärlden gör att konkurrensen breddas, och därmed krymper intäkter och marginaler. Samtidigt ökar kostnader när nya, striktare lagar och bestämmelser ska efterlevas.

Nya sätt att göra saker på

Nordea har, liksom många andra stora företag, haft erfarenhet av stora IT-satsningar som inte gått som planerat. Gemensamt för många av dessa satsningar är att man jobbat väldigt länge innan man fått ut något i produktion. Väl där har det ofta hänt att verkligheten inte längre sett som den gjorde när man började. Lärdomen är att man måste hitta sätt att arbeta anpassat för konstanta förändringar och kort time-to-market, dvs man måste hitta ett agilt arbetssätt. Detta kanske låter som en självklarhet idag, men det är en sak att ha utvecklingsteam som jobbar agilt och ett annat att ett stort och komplext bolag verkligen anammar det agila tankesättet.

Agilt arbetssätt i digitaliseringsprojekt

FindOut har bidragit i arbetet i flera lyckade projekt. Ett av dem är det som drevs för att digitalisera hanteringen av bolåneansökningar. FindOut designade och utvecklade ett användarvänligt gränssnitt för att hantera bolåneärenden med ett komplett stöd för den komplicerade bolåneprocessen med kontrollpunkter och varierande beslutsgång. Samtidigt bidrog konsulten till att förbättra ”way of working” och bistod i kravarbetet genom att snabbt bygga prototyper för att konkretisera problem och belysa saker man inte tänkt på.

Framgångsfaktorer i detta projekt

  • Ett relativt litet (15 medlemmar) tvärfunktionellt och självorganiserat projektteam med erfarna personer som är samlokaliserat, alla discipliner inkluderade; verksamhet, projektledning, utveckling och test. Det främjar kommunikation och ger snabbare beslut.
  • Ett prototypbaserat angreppssätt för att snabbt utforska verksamhetens behov och sätta lösningarna på prov.
  • Stegvis produktionssättning av den fulla funktionaliteten i noga utvalda delar som alla ger verksamhetsvärde.
  • Pragmatiskinställning och fokus på leverans.

Det är imponerande att se vad ett litet väl sammansatt team kan leverera med rätt förutsättningar.

Patrik Filipsson, Systemutvecklare på FindOut

Resultatet

Trots att lösningen var väldigt komplex med uppemot 20 integrationer och att arbetsprocessen kring bolån är mycket komplicerad , lyckades projektet leverera den funktionalitet som utlovats på utlovad tid. Lösningens kvalitet har levt upp väl till organisationens förväntningar och behov Och de handläggare som arbetar med bolån är idag mycket nöjda.

Mer information? Kontakta

Henrik Svegby, Konsultchef, FindOut
+46 761 330 083
henrik.svegby@find-out.se

Behöver du också hjälp av skickliga utvecklare som har ett öga för verksamhetens bästa? Tveka inte att kontakta oss!

Kontakta oss