Atlas Copco Construction Tools

Construction Tools är en av Atlas Copcos divisioner inom bygg- och anläggningsteknik. Verksamheten producerar tyngre verktyg som boom-system, spett och borrmaskiner, packningsmaskiner samt utrustning för arbeten i betong. Produktbolaget är beläget i Kalmar, med utvecklingsavdelningar och produktion spridda över tre världsdelar. Konkurrenskraften baserar sig på kvalitet och innovation – därför är det av största vikt att utvecklingsprocessen är effektiv och har rätt stödverktyg.

Att arrestera tidstjuvarna

När Atlas Copco inledde samarbetet med FindOut hade man utmaningen klar för sig: projekten försenades av långa ledtider, orsakade av svårigheter att optimera. Att kunna komma till marknaden snabbare skulle vara avgörande för att plocka och försvara marknadsandelar. Rotorsakerna var också välkända – projekten var relativt små, men många och komplicerade. Konstruktionsprocessen genomgår många iterationer, och kräver koordination av många sorters resurser för prototyping. Med projekt på flera år, och med experter i flera länder ställer det stora krav på arbetsprocessen. Var den robust nog för utmaningen, och hade man det verktygsstöd man behövde?

Skräddarsytt passar bäst

Tillsammans bröt FindOut och Atlas Copco ner problemen och kunde konstatera att arbetsmetodiken och projektinformationen nog fanns där, men kommunikationen kring dem inte räckte till. Svårigheterna att kommunicera kring metoder, kring tillståndet i projekt och tillgängligheten på resurser gjorde verksamheten svårstyrd. Men då verksamheten ändå var framgångsrik, ville vi inte förändra den i grunden och riskera att skada mer än att hjälpa. Lösningen blev att skräddarsy ett projektverktyg som synliggör projekten och stöder existerande process, vilket alla i verksamheten kunde samlas kring. Vi kallar lösningen Gibraltar.

Beslutsstöd när det behövs

När FindOut bygger ett system som visualiserar en verksamhet, tar vi alltid vår utgångspunkt i frågan om vilka beslut som skall fattas med dess hjälp. Gibraltar hjälper alla som har ansvar i ett projekt att ta fram det underlag som behövs i varje stor beslutspunkt. Det samlar också alla de projektdeltagare från olika delar i världen kring en och samma bild av projektets tillstånd och framsteg. Därigenom skapas samsyn och förståelse kring projekt och metodiker, och rätt information finns tillgänglig när den behövs, för den som behöver den.

Ett verktygsstöd värt namnet

För Atlas Copco gällde det att skaffa sig en överblick över den komplexitet som uppstår i en så pass stor produktportfölj, när utvecklingen kräver en samordning av mjukvara, hårdvara och mekanik. Tack vara denna överblick kan de nu planera verksamhetens tidskritiska moment och identifiera förbättringsmöjligheter i utvecklingsprocessen. Detta custom-byggda stöd hjälper Atlas Copco Construction Tools att ytterligare stärka sin position på marknaden.

Mer information? Kontakta

Peter Roos, VD, FindOut
+46 761 279 270
peter.roos@find-out.se

Har ni också tröttnat på att anpassa ert arbete efter era verktyg? Låt FindOut hjälpa er att ta fram ett verktyg som är ett verkligt stöd!

Kontakta oss