Vad vi gör

På FindOut hjälper vi våra kunder med deras unika utmaningar. Här är några av våra specialiseringsområden!

Vilka vi är

Några av de roller vi fyller hos kunder

Utvecklare

Våra erfarna utvecklare inte bara löser problem och förverkligar designer - de hjälper också er organisation att utvecklas

Kravanalytiker

Vi identifierar och sätter rätt ord på de viktiga behoven, och hjälper till att bygga därefter.

Projektledare

Våra projektledare hjälper er med både metodik och själva genomförandet av projekt. Vi är agnostiker när det gäller projektmodeller, men står på en grund av lean produktutveckling och agila metoder.

Kvalitetsansvariga

När kvaliteten är avgörande krävs mer än duktiga medarbetare - vi hjälper er med metod- och systemstödet som behövs

Verksamhetsutvecklare

När er utvecklingsorganisation behöver nå nya höjder, kan vi erbjuda guidningen till att finna vägen

Metodspecialister

Vi har expertisen att vägleda er när ni har behov att vässa era arbetsmetoder, vare sig det är IDD, VSM, Scrum eller något annat.

Frukostseminarium - Anatomier inom produktutveckling

Anmäl dig här!

FindOut Technologies hjälper företag att utveckla och utvecklas. Vårt främsta verktyg för detta är informationsvisualisering. Ett viktigt visuellt medel är grafiska modeller med noder och relationer. Vi arbetar med metodik för att skapa beroendekartor och har även visuellt stöd för detta. Anatomikonceptet används redan idag på bl.a. Saab och Ericsson.

Helena Gällerdal och Erik Blom är verksamhetsutvecklare på FindOut och har varit med och skrivit boken “The System Anatomy – Enabling Agile Project Management”. De har lång erfarenhet av stora komplexa projekt och nyttan av anatomier.

På seminariet kommer du att få mer information om anatomier som stöd inom produktutveckling.

Datum: 8/9
Tid: 8.30-9.30
Plats: CreActives lokaler, Teknikringen 7, Linköping
Mjärdevi Science Park (Ingång till vänster om Collegiums huvudentré)

Välkommen!

Kontakt: Helena Gällerdal
helena.gallerdal@find-out.se
0730436127